Строки розгляду звернень та запитів
 
Image

Чи довго ще чекати на відповідь?;)
Строки розгляду звернень та запитів
 

Законодавство України визначає декілька строків надання відповідей на звернення та запити громадян на публічну інформацію. На увазі мається саме граничний час надання відповіді з моменту отримання звернення чи запиту, а не час, коли потрібно надати відповідь. Практика показує, що посадові особи часто максимально затягують час надання відповідей і надають їх у граничний тридцятиденний термін.

В таблиці нижче перелічені строки надання відповідей, саме такі визначають два закони, якщо уважніше їх розглянути.
Право на інформацію та право на звернення громадян є окремими правами, і тому порядок реалізації цих прав регулюється двома законами: Законом України "Про звернення громадян" та Законом України "Про доступ до публічної інформації". В обох законах строки надання відповідей визначені ст.20, а відповідальність за порушення законів у ст.24

Якщо ви переглядаєте матеріал з мобільного пристрою,- вибирайте відповідні пункти таблиці за допомогою іконки меню у вигляді трьох рисочок.

 

 • звернення

  Невідкладний розгляд звернення

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про звернення громадян"
  Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
 • інформаційні запити

  Термінове опрацювання запиту

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
  Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 • інформаційні запити

  Термін відповіді на запит до 48 годин

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
  Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 • інформаційні запити

  Термін відповіді на запит до 5 робочих днів

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
  Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
  Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 • звернення

  Термін відповіді на звернення до 15 днів

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про звернення громадян"
  Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
 • інформаційні запити

  Термін відповіді на запит до 20 робочих днів

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
  Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 • звернення

  Термін відповіді на звернення до 1 місяця

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про звернення громадян"
  Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
 • звернення

  Термін відповіді на звернення до 45 днів

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про звернення громадян"
  Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Повний зміст ст.ст. 20 Законів України "Про звернення громадян" та "Про доступ до публічної інформації":

:   ст.20 Закон України "Про звернення громадян"

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
   ст.20 Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Передбачена відповідальність за порушення вказаного законодавства:

  ст.24 Закон України "Про звернення громадян". Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

   ст.24 Закон України "Про доступ до публічнох інформації". Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

п.1 ст.24 Закон України "Про доступ до публічної інформації". Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

6) Несвоєчасне надання інформації;

Запам'ятайте як найкраще сформулювати вимоги у прохальній частині звернень та інформаційних запитів щодо термінів відповіді:

   Відповідь надати невідкладно, як на заяву, що не потребує додаткового вивчення, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня її отримання на мою поштову та електронну адресу.
   Відповідь надати у встановлений Законом термін - не пізніше 5 днів, на мою поштову та електронну адресу.

 

   Посилання на застосовані норми законів

перевірено
   Цей матеріал перевірено юристами

 

ОБГОВОРИТИ НА ФОРУМІ

 


 

Адміністратор сайту Дмитро БІЛИЙ

9 листопада 2018 р.
редагування: 25 листопада 2018 р

 

 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ:

ПРАВОВА БАЗА:

 • Закони та міжнародні угоди
 • Підзаконні акти

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ:

 • Заяви
 • Інформаційні запити
 • Скарги

СУДОВІ РІШЕННЯ: